Szkolny konkurs z języka niemieckiego:

Szkolny konkurs z języka niemieckiego:

„Ciekawa budowla kraju  niemieckojęzycznego” Cele konkursu: motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pobudzanie zainteresowań uczniów geografią, historią, kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych, poznanie walorów krajoznawczych, kulturowych i turystycznych krajów niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, rozwijanie kreatywności, integracja uczniów uczących się języka niemieckiego, kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji. Uczestnicy konkursu: Konkurs kierowany jest…