Konkurs: „Ciekawa budowla kraju niemieckojęzycznego” rozstrzygnięty!!!

Konkurs: „Ciekawa budowla kraju niemieckojęzycznego” rozstrzygnięty!!!

28 października 2022 został rozstrzygnięty szkolny konkurs z języka niemieckiego: „Ciekawa budowla kraju niemieckojęzycznego”. Celem konkursu byłoprzede wszystkim pobudzanie zainteresowań uczniów geografią, historią i kulturą krajów niemieckojęzycznych a także poznanie walorów krajoznawczych, kulturowych i turystycznych tych krajów. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas IV-VIII i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorami byli nauczyciele języka…