Dzień Europy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Dzień Europy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących

W ramach współpracy międzyszkolnej oraz integracji uczniów naszej szkoły ze światem dzieci niesłyszących i słabosłyszących uczennice klasy VIIIa pomagały przy organizacji Dnia Europy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, który odbył się 8 maja. Uczennice były odpowiedzialne za przydzielone im stoiska z różnorodnymi zadaniami, m.in. puzzle, zagadki, kodowane karty pracy, odnajdywanie miejsc na mapie/globusie,…