W związku z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące, pochodzące od:

  • sztucznych źródeł promieniotwórczych związanych z wykorzystaniem energii atomowej (elektrownie jądrowe zlokalizowane w krajach sąsiednich);
  • materiałów jądrowych;
  • urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • odpadów promieniotwórczych;
  • wypalonego paliwa jądrowego;
  • skutków ataku terrorystycznego.

zaplanowano tzw. działania interwencyjne. Są to działania, które zapobiegają narażeniu lub zmniejszają narażenie ludzi w wyniku zdarzenia radiacyjnego, polegające na oddziaływaniu na:

  • źródło promieniowania jonizującego;
  • źródło skażeń promieniotwórczych;
  • drogi rozprzestrzeniania tych skażeń;
  • ludzi.

Podobne wpisy