19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość.  

Akcja Żonkile organizowana w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim dedykowana jest w szczególności cywilom. Na lekcjach historii, języka polskiego czy lekcjach wychowawczych opowiemy o ich cichym oporze – tak samo bohaterskim jak ten z bronią w ręku. 

#ŁączyNasPamięć #Żonkile2023 

Podobne wpisy