Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023
|

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Towarzystwo TUZ Ubezpieczenia ,obejmuje wychowanków SP18 w Raciborzu ochroną ubezpieczeniową w terminie od 01.09.2022 do 31.08.2023  Składka 50 zł PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA 1.Zapoznać się z propozycją ubezpieczenia w załączeniu znajdą Państwo: ofertę, kartę produktu ,OWU wraz z tabelą uszczerbków oraz postanowienia odmienne. 2. Opłacić składkę do 30 września na indywidualne konto przypisane do placówki poniżej dane do przelewu: TERMIN PŁATNOŚCI…

Obiady w roku szkolnym 2022/2023
|

Obiady w roku szkolnym 2022/2023

W związku z uruchomieniem stołówki od 2 września osoby zainteresowane zapisaniem dziecka na obiad w szkolnej stołówce od piątku 2.09. proszone są o dostarczenie zgłoszenia do sekretariatu głównego do czwartku 1 września 2022r. do godz. 11.00. Osoby, które dostarczą zgłoszenie w późniejszym terminie, zostaną zapisane zgodnie z datą zgłoszenia i zasadami wydawania posiłków. Cena jednego…

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dzieci
|

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dzieci

Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18w Raciborzu  ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 29.08.2022 roku do 06.09.2022 roku w sekretariacie szkoły. Szczegóły dotyczące zajęć, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie…

Informacje do rodziców wszystkich klas sportowych

Informacje do rodziców wszystkich klas sportowych

o obowiązku złożenia zaświadczenia lekarskiego z możliwością nauki dziecka w klasie sportowej  Takie zaświadczenie wydaje: 1. lekarz pierwszego kontaktu. 2. lekarz medycyny sportu. Lekarz medycyny sportu znajduje się w Przychodni Neuromed, przy ul. C. Skłodowskiej -przychodnia realizuje zlecenia w ramach NFZ. Rodzic powinien jak najszybciej skontaktować się z przychodnią i zapisać dziecko na wizytę. Można…