W tym roku szkolnym nasza szkoła dwukrotnie zaprosiła przedszkolaków i ich rodziców na Dni Otwarte. Celem tej imprezy było przybliżenie dzieciom i rodzicom naszej placówki. Na wstępie obu spotkań, pan dyrektor Mariusz Kaleta, opowiedział o naszych sukcesach, bazie dydaktycznej i kadrowej oraz ofercie edukacyjnej naszej szkoły. Następnie nasi goście udali się na zajęcia przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły . Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada 2022 roku. Zajęcia przygotowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, językowcy i pani informatyk. Były zabawy w pracowni terminalowej, zabawy z językiem angielskim i niemieckim, no i oczywiście zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Drugie spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami odbyło się 27 lutego 2023 roku. Tym razem zajęcia przygotowali nauczyciele klas starszych. Były eksperymenty w pracowni chemicznej, zabawy z klockami LEGO i goglami VR w sali matematycznej, zabawy z językiem angielskim, a także zabawy na sali gimnastycznej. Rodzice mogli też poszerzyć swoją wiedzę i odwiedzić nowy gabinet, w którym prowadzone są zajęcia metodą „Tomatisa”. W czasie trwania obu Dni Otwartych mogliśmy liczyć na naszych uczniów, którzy działając w Kole Wolontariatu, pomagali w realizacji zadań przygotowanych na te dni. Wrażenia po odwiedzinach w naszej szkole były niezwykle pozytywne. Zajęcia i szkoła bardzo się podobały naszym gościom, więc mamy nadzieję na ponowne spotkanie, już we wrześniu.

Podobne wpisy