18 X 2022 przechodząc korytarzami “Osiemnastki” mogliśmy przeczytać o tym, czym jest Prawda dla uczniów naszej Szkoły. Temat został wywołany Dniem Papieskim, którego tegoroczne hasło brzmi: “Blask Prawdy”. W minionym tygodniu na lekcjach religii uczyliśmy się od Papieża życia w Prawdzie, próbowaliśmy nadać Prawdzie definicją jak najbardziej trafną a jednocześnie zachęcającą do przełożenia jej na codzienność. 

Wielkie podziękowania dla uczniów, którzy ubogacili rozumienie wartości Prawdy swoją wypowiedzią i dla tych, którzy wykonali plakaty. Dziękujemy też Dyrekcji za przychylność wobec projektu i nauczycielom za wszelką pomoc i troskę, aby temat Prawdy wybrzmiał pełnym głosem. 

Nauczyciele religii

Podobne wpisy