W dniu 22.05.2023 r. o godz. 8.00 na auli zostanie zorganizowany egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla uczniów klas 4-8.

O terminie egzaminu praktycznego poinformujemy te dzieci, które go zaliczą.

Do egzaminu może podejść uczeń, który do 10.05.2023 odda do sekretariatu uczniowskiego druk „Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową” podpisany przez rodzica. Podpisaną zgodę należy złożyć do dnia 10.05.

Podobne wpisy