Od 31.05.2021 r. w szkole będzie zorganizowany egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla chętnych uczniów klas 4,5  i 6. Testy zostaną przeprowadzone na lekcjach techniki lub plastyki. Do 9.06.2021 r. proszę złożyć w sekretariacie uczniowskim druk zgody rodziców na udział w egzaminie na kartę rowerową. Druki do pobrania u p. Mariusza Janickiego lub w sekretariacie ds. uczniowskich. Bez zgody rodziców dziecko nie będzie mogło przystąpić do egzaminu praktycznego. Od uczniów, którzy zaliczą pozytywnie oba egzaminy będą potrzebne zdjęcia (1 szt.).

Egzamin praktyczny odbędzie się w czerwcu . Informacja o dokładnym terminie zostanie opublikowana w późniejszym czasie.

Podobne wpisy