Szanowni Rodzice

uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny na kartę rowerową mogą przystąpić do egzaminu praktycznego w dniu 5.06.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 8.30.

Termin egzaminu poprawkowego (praktycznego) odbędzie się 22.06.2023 r. godz. 8.30

Egzamin praktyczny przeprowadza Policja.

Na egzamin należy przynieść kask.

Wyniki egzaminu teoretycznego są dostępne u wychowawcy klasy lub u Pana Mariusza Janickiego.

Podobne wpisy