logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na poniższych stronach

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/