logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Ogłoszenie Dyrektora w sprawie rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego.

W ramach oferty od 1.09.2019r. funkcjonować będzie:
pierwsza klasa sportowa o profilu ogólnosportowym oraz
czwarta klasa sportowa o profilu siatkarsko – koszykarskim.

Wszystkich chętnych, utalentowanych i wysportowanych uczniów zapraszamy do zapisywania się do klasy I SP i IV SP.

Zapisy trwają od 11 marca do 19 marca 2019r. w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Rodzic przy zapisywaniu dziecka winien posiadać swój dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.

Termin spotkania organizacyjnego wszystkich rodziców, którzy zapiszą dziecko do klasy I SP, odbędzie się we wtorek 2 kwietnia o godz. 16.00. w szkolnej auli na I piętrze.

Wszystkie dokuenty potrzebne do zapisania dziecka do szkoły dostepne są pod adresem: https://sp18.pl/index.php/rekrutacja

W celu poinformowania rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

26.02.2019r. godzina 17.00

Spotkanie z przedstawicielem Liceum Ogólnokształcącego nr 1 26.02.2019 o godzinie 17.30-17.45