logoprzmDyrekcja szkoły informuje, że listy uczniów zapisanych do klas I są dostępne do wglądu przy sekretariacie głównym od dnia 4.07.2019