inaguracja2 września w naszej szkole odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Grono nauczycielskie, uczniów oraz zaproszonych gości zebranych w auli przywitał dyrektor szkoły, Mariusz Kaleta. Podczas inauguracji prezydent Raciborza Dariusz Polowy przypomniał słowa Arystotelesa o tym, że „wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy”. Życzył uczniom aby czerpali z nauki jak najwięcej radości, zaś nauczycielom, aby praca przynosiła im satysfakcję. Uznanie i wsparcie dla uczniów praz grona pedagogicznego deklarowali: minister Michał Woś, posłanki na Sejm RP: Katarzyna Dutkiewicz i Gabriela Lenartowicz oraz Ewa Gawęda, radna do śląskiego sejmiku wojewódzkiego. Po części oficjalnej odbyło się okolicznościowe przedstawienie uczniów SP18. (tekst UM)