SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZUgodloherb kolor
etwinningTo już szósty rok współpracy z hiszpańską szkołą Tello Tellez w Palencii, z którą SP18 zaprzyjaźniła się jeszcze za czasów wymiany Comenius. Obecny projekt e-Twinning „Pen Pals Across Europe” to wymiana korespondencji między naszymi uczniami i ich hiszpańskimi rówieśnikami. Podczas realizacji projektu, w którym uczestniczą 43 polsko-hiszpańskie duety, uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych w zakresie czytania i pisania w języku angielskim, poznawania różnic i podobieństw kulturowych, oraz nawiązania nowych zagranicznych przyjaźni. W pierwszym półroczu współpracy wysłane zostały dwa z pięciu zaplanowanych listów - recenzja ulubionej książki oraz kartka bożonarodzeniowa. Wszystkie listy, zarówno nasze jak i naszych zagranicznych partnerów, wyróżniały się nie tylko treścią, lecz również kreatywnością i pomysłowością wykonania. Do każdego listu uczniowie dołączali własnoręcznie wykonany drobny upominek.
Już na początku drugiego półrocza uczestnicy projektu wymienią się swoimi ulubionymi przepisami kulinarnymi, natomiast po feriach zajmą się pisaniem kartki wielkanocnej. Podczas ostatniego zadania zaplanowanego na ten rok szkolny uczniowie będą mieli okazję opisać swój tydzień w formie komiksu lub collage’u.
Nad poprawnością językową podczas oraz realizacją projektu czuwają nauczycielki języka angielskiego: Magdalena Podhajska, Ewa Folęga oraz Aldona Piszczan.

Klasa

Numer sali

I A

B-1-3

I B

B-1-2

I C

B-1-10

II A

B-0-1

II B

B-0-5

II C

B-0-2

III A

B-0-6

III B

B-0-8

IV A

A-0-10

IV B

B-2-8

IV C

C-1-4

V A

A-0-12

V B

A-0-9

V C

A-2-10

VI A

A-1-9

VI B

A-1-6

VI C

A-2-5

VII  A

A-2-6

VII B

A-0-6

VII C

A-1-10

VIII A

C-1-3

VIII B

A-1-5

VIII C

SALA DS. EDB (SZATNIA)

III A GIMNAZJUM

C-2-3

III B GIMNAZJUM

C-1-2

III C GIMNAZJUM

B-2-9

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych oraz trzecich klas gimnazjum do udziału w konkursie poezji anglojęzycznej.

Chętni proszeni są o zgłoszenie się do Mirelli Obłąg lub Moniki Pytel do 24.01.2019 r. Przy zgłoszeniu należy podać tytuł wiersza, który uczestnik będzie przedstawiał oraz jego autora. Organizatorzy mogą pomóc w wyborze wiersza.

Utwór powinien zawierać minimum 8 linijek. Jeśli będzie bardzo długi, można przedstawić tylko jego fragment.

Jury oceniać będzie znajomość tekstu, poprawną wymowę, właściwe tempo mówienia, wyraźne mówienie, odpowiednie akcentowanie.
Recytacja wierszy odbędzie się 30.01.2019 r. (środa) w Sali B-2-9.
Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia.

100 dyzioJuż jutro do nabycia 100 numer naszej szkolnej gazetki "Dyzio". Cena 2 zł.

Zapraszamy do lektury.

exclamation point 507768 640W dniach 20 - 21.12. 2018 oraz 2 - 4.01. 2019 w godzinach popołudniowych nie będzie pani przeprowadzającej na przejściu dla pieszych. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Szkoła na Facebooku
Kanał filmowy
Google+