logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Cel konkursu
Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet i integracja z rodzicami w wykonywaniu wspólnych zadań promujących bezpieczeństwo w internecie.
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do rodziców i uczniów klas I – III naszej szkoły.
Treść pracy:
• Uczestnicy konkursu tworzą plakat promujący pod hasłem: „Bezpieczeństwo w Internacie”. Treść każdej pracy konkursowej powinna nawiązywać do bezpieczeństwa w różnych aspektach.
Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą brać udział wspólnie rodzice i uczniowie klas I-III naszej szkoły
• Format pracy minimum A3;
• Technika pracy dowolna;
Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem
• estetyka wykonania
• pomysłowość
• wspólny wkład pracy
Rozstrzygnięcie konkursu:
• prace będą wystawione na korytarzu, zostaną własnością szkoły;
• ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 01.03.2019r.
Zachęcamy wszystkich rodziców i uczniów do czynnego udziału w konkursie!!!