logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Cel konkursu
Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet.
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII i IIIG naszej szkoły.
Każda klasa tworzy co najmniej jeden komiks.
Treść pracy:
• Uczestnicy konkursu tworzą komiks pod hasłem: „Bezpieczeństwo w Internacie”. Treść każdej pracy konkursowej powinna nawiązywać do bezpieczeństwa w różnych aspektach.
Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą brać udział całe klasy naszej szkoły
• Technika pracy dowolna;
Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem
• estetyka wykonania
• pomysłowość
• wspólny wkład pracy

Rozstrzygnięcie konkursu:
• prace będą wystawione na korytarzu, zostaną własnością szkoły;
• ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 01.03.2019r.
Zachęcamy wszystkich uczniów do czynnego udziału w konkursie!!!