logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
MEN rekomenduje, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej oferty wypoczynku kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. zaplanowanymi wycieczkami, możliwością poznawania ciekawych miejsc, historii, a także perspektywą aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.
Na etapie podpisywania umowy lub wpłacania zaliczki należy poprosić o okazanie potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku w bazie wypoczynku (organizator może samodzielnie wydrukować z bazy wypoczynku potwierdzenie).
Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:
• skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych,
• sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej,
• sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.
Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:
• organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.
• organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom
i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
• wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.
MSZ podróżnym oferuje bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Darmowa aplikacja jest dostępna na stronie www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak/ .
Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała ona w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.
Materiały do pobrania ze strony Bezpieczny Stok.
Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:
• Policji – BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH; Ostrożnie na lodzie, Żyj bezpiecznie;
• Ministerstwa Sportu i Turystyki – Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”;
• Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Bezpieczne ferie – ważna informacja dla rodziców, opiekunów i dzieci!; Bezpieczna podróż;
• Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Bezpieczeństwo na stoku oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.