logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
Podczas ferii będą odbywały się dodatkowe zajęcia z matematyki przygotowujące uczniów do nowego EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z nowymi typami zadań, sposobami rozwiązań zadań otwartych i metodami rozwiązań zadań zamkniętych. Będą rozwiązywać zadania egzaminacyjne, których nie rozwiązywali na lekcjach.
Terminarz:

ŚRODA 13.02.2019 GODZ. 10.00 SALA B – 2- 8
ŚRODA 20.02.2019 GODZ. 10.00 SALA B – 2- 8

Serdecznie zapraszam
Marzena Bugiel
nauczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej