logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Pamiętajmy - mediator to osoba, którą obowiązuje tajemnica. Jest przeszkolona
w technikach słuchania i zadawania pytań. Jest po to, by pomóc Wam w rozwiązywaniu konfliktów, zrozumieniu istoty konfliktów oraz znalezieniu satysfakcjonującego obie strony konfliktu rozwiązania.

Miejsce spotkań to sala B - 2 - 6. Tam możecie znaleźć mediatorów
w godzinach dyżurów. Terminarz dyżurów będzie wywieszony na drzwiach sali, znajdziecie go również na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej. Jeśli jednak wolicie napisać, to skrzynki zaufania będą dobrym rozwiązaniem. Można będzie je znaleźć obok pokoju nauczycielskiego i sali B - 2 - 6. A jeśli wolicie napisać maila, to też jest taka możliwość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynatorem Klubu jest mgr Marzena Bugiel (B -2- 8), a opiekę merytoryczną sprawuje mgr Sława Mądrzyńska – Galińska.

Pamiętajcie:

Zgłoszenia do mediacji mogą być:

- ustne; składane mediatorowi przez ucznia, nauczyciela, wychowawcę, pedagoga,
lub
- pisemne; zgłoszenie składane przez ucznia do skrzynki umieszczonej przy wejściu do pokoju mediacyjnego (B – 2- 6) lub pokoju nauczycielskiego. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt do niego, oraz problem, z jakim się zgłasza ( problem opisany w jednym/dwóch zdaniach) oraz imię i nazwisko drugiej osoby biorącej udział w konflikcie.
- pisemne zgłoszenie składane przez ucznia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.CELEM MEDIACJI JEST PRZEDE WSZYSTKIM

• rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie
• poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony,
• utrzymanie lub naprawienie/zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji między stronami, dążenie do pojednania stron,
• wypracowanie przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i akceptowalnej dla nich ugody,
• naprawienie szkody/krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną,
• zadośćuczynienie doznanej krzywdy/szkody osobie pokrzywdzonej zgodne z jej potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę,
• „budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji,
• danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.Rodzaje konfliktów szkolnych, które mogą być rozwiązywane poprzez mediację rówieśniczą:

• konflikt pomiędzy uczniami: w konflikcie uczestniczą tylko uczniowie
• konflikt dotyczący uczniów

A oto lista możliwych konfliktów dotyczących uczniów, które można rozwiązać poprzez mediację rówieśniczą:

1. rozpuszczanie plotek
2. wywyższanie się jednych uczniów nad innymi
3. chęć rządzenia, podporządkowania sobie innych
4. gnębienie słabszych
5. zazdrość o wyniki w nauce
6. drwienie z koleżanek, kolegów gorzej ubranych, pochodzących z gorzej sytuowanych rodzin
7. obrażanie członków rodziny rówieśników
8. ingerencje w personalne rzeczy, tj. zabieranie ich i chowanie
9. wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach
10. odrzucanie, tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie
11. bójki rówieśnicze.
Zapraszamy, czasami warto skorzystać z pomocy osób, które spojrzą na konflikt z boku i pomogą znaleźć rozwiązanie!