logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
Harmonogram spotkań na wtorek 2 kwietnia 2019r.:


16.00 - spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłych klas I szkoły podstawowej - aula, (dyrektor, wychowawcy przyszłych klas pierwszych)

17.00 - spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłych klas IV szkoły podstawowej - aula, (dyrektor, wychowawcy przyszłych klas czwartych + nauczyciele wychowania fizycznego).

17.00 - konsultacje indywidualne i zebranie klasowe.(wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów)

17.30 - spotkanie dyrektora z rodzicami, klas w których organizowany jest egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty + prezentacja ofert przedstawicieli szkół średnich.