logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Uczniowie przeszli trening komunikacji, aktywnego słuchania i zadawania pytań. Doświadczyli ról bycia rozmówcą, obserwatorem i mediatorem. Ćwiczyli umiejętności społeczne zgodne z oczekiwaniami nowej podstawy programowej.
Projekt wprowadzania mediacji rówieśniczych w szkołach odbywa się pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Mediacji. Trener z ramienia ORE była Marzena Bugiel. Kurs trwał 40 godzin i odbywał się cyklicznie cztery soboty. Grupę wpierała pani Barbara Molęda - Kusidło – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, specjalista z zakresu Kryzysu i interwencji kryzysowej ICISF, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator szkolny i oświatowy
Uczniowie od następnego roku szkolnego będą pełnić funkcje szkolnych mediatorów rówieśniczych. Będą wspierać wychowawców i pedagogów w rozstrzyganiu sporów rówieśniczych.

Lista osób, które ukończyły szkolenie:

1.Agata Szendzielorz

 1. Julia Soroczyńska
 2. Julia Łobos
 3. Julia Piątek
 4. Martyna Caban
 5. Aleksandra Frankowicz
 6. Zuzanna Chyra
 7. Oliwier Olszyna
 8. Maja Gadżała
 9. Julia Osmenda
 10. Małgorzata Starzyńska
 11. Daniel Piszczek