logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek).
Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca br.
Więcej informacji w załączniku