logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

W celu poinformowania rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

26.02.2019r. godzina 17.00

Spotkanie z przedstawicielem Liceum Ogólnokształcącego nr 1 26.02.2019 o godzinie 17.30-17.45

Wymiana polsko - niemiecka

logo pnwm pion RGB

Insta.Ling

ling logo 400

Euroweek

euroweek

Szkolny Klub Mediatorów

klub mediatorów logo 2