logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
24 stycznia 2019r. uczniowie klas siódmych wybrali się do „Strzechy” na spektakl teatralny pt. „Ocalić od zapomnienia”. Etiuda teatralna w wykonaniu uczniów ZSP w Baborowie wyreżyserowana przez p. Grażynę Tabor powstała w ramach grantu fundacji BGK „ Na 100 Niepodległa” Występ poprzedzony
prelekcją p. Doroty Michalskiej- nauczycielki z SP4, która wprowadziła uczniów w trudną i bolesną tematykę historii Kresowian. Przedstawienie to piękna lekcja historii, tym cenniejsza, że oparta na wspomnieniach dziadków i pradziadków młodych wykonawców. Oszczędność słowa, scenografia, ruch sceniczny, piosenki a szczególnie autentyczne fragmenty wywiadów robiły ogromne wrażenie.