Szkoła Podstawowa nr 18
im. Książąt Raciborskich

Ważne informacje dotyczące rekrutacji do klas I

na rok szkolny 2017/2018


1. Druk „Zgłoszenia” dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły znajduje się w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły: www.sp18.pl w zakładce „Rekrutacja do kl. I”.

2. Druk „Wniosku o przyjęcie” dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły znajduje się w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły: www.sp18.pl w zakładce „Rekrutacja do kl. I”.

3. Jeżeli dziecko sześcioletnie (urodzone od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku) chodziło do przedszkola niepotrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej tylko zaświadczenie z przedszkola o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Szkoła na Facebooku
Kanał filmowy
Google+