Szkoła Podstawowa nr 18
im. Książąt Raciborskich

ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZU

1. Terminy obowiązkowych wywiadówek: 6IX,10I,9V,6VI

2. Terminy konsultacji:4 X, 8 XI, 20 XII, 7 III, 4VI

Każda zmiana terminu będzie podawana do wiadomości na minimum tydzień przed spotkaniem.

Dyrektor SP-18 przyjmuje skargi i wnioski w następujących terminach:

poniedziałek: 8.00-9.00

wtorek: 15.00-16.00

oraz w czasie zebrań i konsultacji oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.
Szkoła na Facebooku
Kanał filmowy
Google+