logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
Witam Cię uczniu Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu.
Ankieta jest przeprowadzona wśród uczniów uczniów naszej szkoły na potrzeby ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu z pytaniem kluczowym "Czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i czy chętnie w nich uczestniczą." oraz "Jak uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej".


Powered by BreezingForms