sobota, 24 październik 2020 16:15

Komunikat w związku z nauczaniem zdalnym Wyróżniony

logoprzmDrodzy rodzice, uczniów Szkoły Podstawowej nr 18
W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020r. oraz wprowadzeniem strefy czerwonej na terenie całego kraju, informuję o zmianach w działalności placówki.

1. Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na tryb nauki zdalnej.

2. Uczniowie klas I – III uczą się w trybie stacjonarnym, bez zmian.

3. Zmiany te obowiązują od 25 października do 8 listopada 2020r.

4. Wszystkie zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z bieżącym planem lekcji i Procedurami Zdalnego Nauczania.

5. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem tj. dziennik elektroniczny, aplikacja MS Teams, platforma Microsoft 365.

6. Dla uczniów, którzy ze względu na braki sprzętowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zobowiązuje się wypożyczenia sprzętu szkolnego.

7. Sprzęt (tablety) może wypożyczyć rodzic w poniedziałek od godz. 7.30 - 16.00 w sekretariacie szkoły.

8. Sprzęt wypożyczony będzie bezpłatnie po podpisaniu stosownych dokumentów.

9. Świetlica szkolna i stołówka działają bez zmian (w przypadku rezygnacji z obiadów na okres 2 tygodni, proszę o niezwłoczne poinformowanie sekretariatu szkoły)

10. Administracja i obsługa szkoły oraz gabinet pielęgniarki funkcjonują bez zmian

11. Zawiesza się działalność sklepiku szkolnego

12. Uczniowie klas I-III mogą samodzielnie przychodzić do szkoły i opuszczać szkołę (po ukończeniu 7 roku życia)

13. Rodzice i opiekunowie uczniów nie przebywają na terenie szkoły, a wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie, bądź za
pośrednictwem skrzynki podawczej bądź mailowej.

14. Wprowadzone zmiany mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

15. Uczniowie poruszają się po szkole w maseczkach, na lekcjach uczniowie mogą maseczki ściągnąć.

1WPozdrawiam, życząc zdrowia
Mariusz Kaleta
Dyrektor SP 18

Wyświetlony 194 razy