W związku z faktem, że Wrzesień jest ,,Miesiącem świadomości samobójstw” zamieszczamy dla Państwa na naszej stronie istotne informacje dotyczące problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Samobójstwa są tematem tabu. Zwłaszcza samobójstwa popełniane przez dzieci, młodzież i młodych, którzy nie zdążyli jeszcze być dorosłymi. Aby skutecznie przeciwdziałać takim zachowaniom, musimy nauczyć się rozpoznawać potrzeby dzieci i przeciwdziałać wszelkim niepokojącym nas zachowaniom. W zakładce dla rodziców umieszczamy materiały pomocne w tym temacie: sygnały ostrzegawcze, czynniki ryzyka, pomocne adresy oraz link do strony kampanii TVN ,,Kampania na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży”.

http://zobaczznikam.pl/jeden-dzien/

PONIEDZIAŁEK

9.00-13.30

WTOREK

8.00-11.30/12.35-13.05

ŚRODA

8.00-13.30

CZWARTEK

8.00-12.30

PIĄTEK

8.00-11.30

 
 
 
 
7.50-8.50 k-k III b, IV b   9.00-13.30

 • rozmowy               i spotkania                   z uczniami,
 • zajęcia w klasach


7 l- 13.30-14.30

Zajęcia rewalidacyjne VI c

8.00-11.30

 • konsultacje z rodzicami,
 • rozmowy i spotkania                   z uczniami,
 • zajęcia w klasach


5l 11.35-12.35

Zajęcia Rewalidacyjne VI c12.35-13.05

 • rozmowy i spotkania                   z uczniami,
10.00 – 12.00

Pierwszy wtorek miesiąca –

Udział w posiedzeniu

Zespołu Interdyscyplinarnego

na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Raciborzu7.50-8.50 Zajęcia socjoterapeutyczne III c9.00-12.30

 • rozmowy i spotkania                 z uczniami
 • zajęcia w klasach


6l- 12.30-13.30 zajęcia socjoterapeutyczne II b7l- 13.30-14.30 zaj. k-k kl. VI a

8l- 14.30-15.30 k-k   VI b,

VI c co 2 tyg.

10.00 – 12.00

Pierwsza środa miesiąca – udział           w szkoleniu na terenie PPP                       w Raciborzu

 • zajęcia w klasach,
 • rozmowy indywidualne             z uczniami


3l- 9.50-10.35 Terapia Psychologiczno-pedagogiczna kl. II a  4l- 10.50-11.35 Terapia psychologiczno-pedagogiczna kl. IV a

6l. 12.30.13.30

Zajęcia rewalidacyjne Va7l 13.30-14.30

Zajęcia rewalidacyjne III a    7.00-8.00 konsultacje dla rodziców-społecznie8.00-11.30

 • konsultacje                           z rodzicami,
 • rozmowy                        i spotkania                 z uczniami,
 • zajęcia                     w klasach


5l 11.40-12.40

Zajęcia rewalidacyjne klasa V a

 

Konsultacje z rodzicami po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w dniach : poniedziałek, wtorek, środa i piątek

Pedagog szkolny: Lilianna Zolisz, tel. 415-08.25
edukacja_prawnaZnajomość prawa i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. W związku z tym uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu rozpoczęli swoją pierwszą edukację prawną. Organizatorem i pomysłodawcą kącików prawnych w naszej szkole jest pedagog Lilianna Zolisz. Spotkała się ona z uczniami szkoły na gościnnie udostępnionej auli Gimnazjum nr 3, gdzie podczas prezentacji multimedialnej i w czasie pogadanki wyjaśniła uczniom założenia działalności kącików prawnych. Edukacja prawna w szkole ma na celu uświadomienie uczniom ich uprawnień oraz powinności względem drugiego człowieka. Zadaniem edukacji prawnej w szkole jest przywrócenie ważności zasad, wartości moralnych, autorytetu osób dorosłych, tak nauczycieli jak i rodziców. Zajęcia te mają przede wszystkim za zadanie wesprzeć rolę wychowawczą szkoły, a tym samym stworzyć ją miejscem bezpiecznym dla uczących się w niej dzieci. Kąciki prawne podniosą świadomość uczniów w zakresie własnych praw i obowiązków oraz rozwiną umiejętność podejmowania decyzji, mających późniejsze konsekwencje dla samych uczniów jak i społeczeństwa. Poprzez taką edukację uczniowie naszej szkoły będą usprawniali swoje kompetencje społeczne i obywatelskie uznane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Parlament Europejski za podstawowe umiejętności życiowe.