Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) jest państwową jednostką budżetową podległa Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej  głównym celem  działania jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Na stronie PARPA znajdziecie Państwo: akty prawne dotyczące problemów alkoholowych, materiały informacyjno-edukacyjne, porady oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

http://www.parpa.pl/ 

Uzależnienia

Pod tym adresem znajdą Państwo Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 

Zamieszczone w zakładce zdrowie i profilaktyka informacje, dotyczą problemu uzależnień, przede wszystkim od tytoniu, alkoholu, narkotyków i hazardu. 

 http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia

Poradnikzdrowie.pl - Nałogi

Poradnik Zdrowie to publikacje dotyczące zdrowia, dbałości o zdrowie oraz porady specjalistów  w zakresie problematyki zdrowia min. logopedy, endokrynologa, dietetyka oraz wielu innych. W zakładce nałogi znajdą Państwo problematykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży, sposoby rozpoznawania, zapobiegania oraz przyczyny sięgania po używki przez  dzieci i młodzież.

 http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/

Kajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Pod tym adresem znajdziecie Państwo informacje dotyczące zakresu działań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, którego celem głównym jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych.

 http://www.narkomania.gov.pl/portal

Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przewdziałaniu narkomanii

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo internetowy system Aktów Prawnych obowiązujących w RP.

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Na stronie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, którego głównym celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania tym również niepełnosprawności, znajdą Państwo adresy i nazwy jednostek terenowych/ terenowych towarzystwa.

 http://www.ptzn.org.pl/index.php

Narkomania - internetowy poradnik o narkomanii

prezentuje na swojej stronie interesujące artykuły dotyczące narkomanii, sposobów rozpoznawania uzależnienia w szczególności u dzieci, rady ekspertów jak radzić sobie z nałogiem oraz adresy ośrodków leczenia

http://narkomania.akcjasos.pl/

Dopalacze.info.pl

Prezentujemy Państwu krótki film edukacyjny o dopalaczach. W swojej treści zawiera cenne informacje dotyczące definicji dopalaczy, rodzaju i działania niektórych składników dopalaczy oraz mity i prawdy o dopalaczach.

http://www.dopalaczeinfo.pl/

Policja.pl - Dopalacze

Prezentowana strona Policja. pl zawiera min. wiele cennych informacji na temat dopalaczy, narkotyków jak również aspektów prawnych tego problemu. Na stronie znajdą Państwo również zakładkę Wydział Profilaktyki, gdzie podejmowany jest problem uzależnień, przemocy w rodzinie oraz przestępczości wśród nieletnich.

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/aktualnosci/64530,Dopalacze.html,Dopalacze.html