Warunki uczestnictwa w warsztatach językowych EuroWeek:
– Uzyskanie przez ucznia w I półroczu 2018/19 przynajmniej oceny bardzo dobrej z języka angielskiego oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie ( w przypadku wyjazdu październikowego będą brane pod uwagę oceny z II półrocza 2017/2018).
Przy dużej ilości chętnych uczniów, będzie brana pod uwagę średnia ocen z j. angielskiego.
– Rekomendacja nauczyciela uczącego j. angielskiego (zwłaszcza jeśli chodzi o komunikatywność ucznia – umiejętność swobodnego porozumiewania w j. angielskim).
– Pozytywna opinia wychowawcy klasy.
– W przypadku większej liczby uczniów niż miejsc, ostateczną decyzję o uczestnictwie w warsztatach podejmują organizatorzy wyjazdu za aprobatą dyrektora szkoły.
– Kwota zaliczki (100zł) jest zwracana w przypadku niespełnienia przez ucznia wymagań (ocena + zachowanie) lub w przypadku rezygnacji z wyjazdu.
– Jedno miejsce zarezerwowane jest dla ucznia, który nie uzyskał wymaganej średniej, ale ze względu na swoją pracowitość i zaangażowanie należy mu się "szczególna szansa", Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator wyjazdu wraz z nauczycielami j. angielskiego.