logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Projekt Razem bez granic – nauka, zabawa i sport realizowany przez Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w terminie od lipca 2008 do lipca 2009 roku. Projekt był realizowany we współpracy ze Zakladni Skola im. Masarka w Opawie. Działania w ramach projektu ukierunkowane były na rozwój współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi z terenów przygranicznych Raciborza i Opawy. Celem ich było łamanie barier językowych i kulturowych poprzez wspólne zajęcia , wycieczki , imprezy sportowe. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Republiki Czeskiej na zieloną szkołę i obóz narciarski.
Sprawozdanie z realizacji projektu - w dokumencie dostępnym TUTAJ