I. Ogólne informacje dla rodziców uczniów klasy pierwszej 

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.15. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.sp18.pl lub w sekretariacie ds. uczniowskich i złożyć na początku roku szkolnego w świetlicy szkolnej.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów i  higienistki.
 3. Na terenie placówki działa stołówka szkolna. Zapisy w sekretariacie ds. Uczniowskich na początku roku szkolnego.
 4. Szkoła oferuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do zajęć jest skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadzie postawy. 
 5. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW jest dobrowolne. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców SP 18.
 6. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Do pierwszego logowania wymagane jest podanie wychowawcy adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 7. Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
 8. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020 r. o godz. 9.00. W przypadku decyzji MEN o przedłużeniu nauczania zdalnego zostanie wydany odpowiedni komunikat na stronie internetowej szkoły, informujący o formie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 9. Uroczystość pasowanie na ucznia pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu odbędzie się na początku roku szkolnego. Termin zostanie podany przez dziennik elektroniczny (wrzesień/październik).
 10. W SP 18 nie ma tradycji wręczania rogów obfitości tzw. „tyt”.

II. Wymagane załączniki

 1. Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – dla chętnych; dostępny w załączniku
 2. Skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadach postawy, na podstawie którego uczeń zostanie zakwalifikowany na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 3. Zaświadczenie o gotowości szkolnej (wydane z przedszkola).
 4. Informacja dotycząca niepełnosprawności ucznia.
 5. Bilans 6-latka.
 6. Aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia/uczennicy. (zdjęcie z 2020r.)
 7. Oświadczenie dotyczące nauki religii; dostępne w załączniku

Termin dostarczenia ww. dokumentów do sekretariatu ds. Uczniowskich do: 17 sierpnia 2020 r.

III. Informacje o podręcznikach

 Szkoła zapewnia uczniom darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć  edukacyjnych, z wyłączeniem:

 • podręcznika do religii: "Jestem dzieckiem Boga", red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, Maria Baron
 • ćwiczeń do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej: "Hallo Anna neu 1"- Smartbuch, rozszerzony zeszyt ćwiczeń

 IV. Dane kontaktowe:

 • Sekretariat główny:

nr tel. 32 4150825 wew. 21, 

nr tel. kom. 601073353

 • Sekretariat ds. uczniowskich:

nr tel. 32 4150825 wew. 29,

nr tel. kom. 665343420

 • Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
 ul. Ocicka 52, 47 – 400 Racibórz

W załaczeniu lista dzieci zapisanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

niedziela, 29 marzec 2020 09:09

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji

W odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony do czasu zakonczenia epidemii. Spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłych klas pierwszych i klas sportowych odbędzie się w późniejszym terminie.

Jeżeli ktoś nie zdążył jeszcze zapisać dziecka do naszej szkoły informujemy, że można to zrobić pobierająć odpowiedni załącznik, wpisać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania i wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po zakończeniu epidemii należy uzupełnić pozostałe dane i donieść osobiście dokumenty do sekretariatu uczniowskiego.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dzieci do tej pory zapisane do naszej szkoły zostały przyjęte.

Dyrekcja SP18

wtorek, 03 marzec 2020 14:07

Regulamin rekrutacji