Informujemy że zmieniły się ćwiczenia z języka mniejszości - niemieckiego. Zamiast "Ja klar 1" obowiązywać będzie "Ich und du" dla klasy I, Wydawnictwo PWN

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego.

W ramach oferty od 1.09.2019r. funkcjonować będzie:
pierwsza klasa sportowa o profilu ogólnosportowym oraz
czwarta klasa sportowa o profilu siatkarsko – koszykarskim.

Wszystkich chętnych, utalentowanych i wysportowanych uczniów zapraszamy do zapisywania się do klasy I SP i IV SP.

Zapisy trwają od 11 marca do 19 marca 2019r. w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 7.30 do 15.30. Rodzic przy zapisywaniu dziecka winien posiadać swój dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.

Termin spotkania organizacyjnego wszystkich rodziców, którzy zapiszą dziecko do klasy I SP, odbędzie się we wtorek 2 kwietnia o godz. 16.00. w szkolnej auli na I piętrze.