logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Filip Bywalec

Z-ca przewodniczącego: Aleksander Hylak

Skarbnik: Paweł Lubański

Sekretarz: Paulina Borys