Przewodniczący: Szymon Łopacz

Zastępca przewodniczącego: Maximilian Bulenda

Sekretarz: Hanna Zolisz

Skarbnik: Michał Wieczorek