logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
Opłata za obiady w miesiącu listopadzie 2018r.

Dzieci - 95 zł

Dorośli - 152 zł

Informujemy iż koszt jednego obiadu dla uczniów wynosi: 5 zł

UWAGA:

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 5-go DNIA KAŻDEGOMIESIĄCA.