SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZUgodloherb kolor
Opłata za obiady w miesiącu listopadzie 2018r.

Dzieci - 95 zł

Dorośli - 152 zł

Informujemy iż koszt jednego obiadu dla uczniów wynosi: 5 zł

UWAGA:

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 5-go DNIA KAŻDEGOMIESIĄCA.
Szkoła na Facebooku
Kanał filmowy
Google+