logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
Opłata za obiady w miesiącu listopadzie 2018r.

Dzieci - 95 zł

Dorośli - 152 zł

Informujemy iż koszt jednego obiadu dla uczniów wynosi: 5 zł

UWAGA:

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 5-go DNIA KAŻDEGOMIESIĄCA.
Attachments:
Download this file (Rezygnacja z obiadów2018.pdf)Rezygnacja z obiadów2018.pdf[ ]104 kB
Attachments:
Download this file (Zgłoszenie na stołówkę2018.pdf)Zgłoszenie na stołówkę2018.pdf[ ]306 kB
Attachments:
Download this file (Receptury potraw2018.pdf)Receptury potraw2018.pdf[ ]199 kB
Szanowni Rodzice!

Z dniem 1 listopada 2018r. wprowadzamy zmiany w zakresie zasad płatności za obiady.
Zmiany te podyktowane są decyzją dyrektora SP 1 w Raciborzu.

1. Wpłaty za obiady należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca na
konto szkoły: 96 1050 1328 1000 0022 3852 4041

2. Nie uiszczenie opłaty w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy dzieci żywionych w SP 18 w danym miesiącu.
3. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie.
4. W dniu zgłoszenia obiad jest płatny i do zabrania w pojemnikach rodzica (menażka, słoik, plastikowe opakowanie)
5. Odliczenie następuje od następnego dnia.
6. Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega odliczeniu.

Telefon kontaktowy: 32 / 415 08 25 /wew. 21

7. W przypadku zorganizowanych wycieczek klasowych nieobecność dziecka na obiedzie również zgłaszają rodzice.
8. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie szkoły, nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego wypisanie dziecka ze stołówki.
9. Formularz rezygnacji z obiadów do pobrania dostępny jest na stronie internetowej szkoły pod adresem: sp18.pl lub w sekretariacie.
10. Nie akceptujemy informacji o rezygnacji z obiadów drogą telefoniczną!

11. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. od 12.30 do 16.00.
12. W czasie wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

13. Cena obiadu : 5 zł (5,00 zł x ilość dni żywieniowych) - dla uczniów 8 zł (8,00 zł x ilość dni żywieniowych) - dla nauczycieli
14. Ilość dni żywieniowych oraz kwota zapłaty za dany miesiąc będzie podana na początku każdego miesiąca.

stolowkaObiady w naszej szkole będą wydawane od poniedziałku 10. września.

Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie do spraw uczniowskich (I piętro w bloku A).

Opłaty należy dokonać PRZELEWEM  Numer konta: 96 1050 1328 1000 0022 3852 4041

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 18 W tytule przelewu należy wpisać: „obiady, imię i nazwisko dziecka, WRZESIEŃ 2018”.

 

Wymiana polsko - niemiecka

logo pnwm pion RGB

Insta.Ling

ling logo 400

Euroweek

euroweek

Szkolny Klub Mediatorów

klub mediatorów logo 2