gala19Szkoła Podstawowa nr 18 podsumowała swoje osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 na uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się 17 czerwca w Raciborskim Domu Kultury. Na Galę zostali zaproszeni rodzice wyróżnionych uczniów, nagrodzeni uczniowie oraz wszyscy uczniowie klas ósmych i ich rodzice. Warto wspomnieć, że pożegnanie naszych gimnazjalistów odbyło się tradycyjnie podczas Augustynów następnego dnia. W części oficjalnej pan dyrektor Mariusz Kaleta i panie wicedyrektor Sława Mądrzyńska – Galińska oraz Renata Dradrach -Szweda rozdali dyplomy i nagrody uczniom oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Nagrody rozdawano w kilku kategoriach: za najwyższą średnią ocen w szkole uczniowie otrzymali statuetki "Super Orły Osiemnastki", natomiast "Orły Osiemnastki” rozdano za wyniki w nauce ze średnią powyżej 5,51. W klasach II-III wyróżniono dziewczynkę i chłopca z najlepszymi osiągnięciami w nauce. Również docenione zostały osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe oraz wszyscy wzorowi ósmoklasiści. Lista nagrodzonych umieszczona jest poniżej. Pożegnano z żalem artystów
z zespołu folklorystycznego "Frelki i Karlusy", którzy kończą swoją przygodę w naszej szkole.
Jak co roku wychowawcy klas nominowali rodziców, którzy chętnie
i z zaangażowaniem pracowali na rzecz szkoły. Nazwiska wyróżnionych rodziców podane zostały poniżej. Pożegnano i podziękowano za współpracę rodzicom z Rady Rodziców
w osobach: Marzena Mróz- przewodnicząca, Tomasz Smaź - zastępca przewodniczącego, Paulina Czekajło - skarbnik, Adela Węglarz - sekretarz, Tomasz Lorenc - księgowy.
Program artystyczny oczarował wszystkich zaproszonych gości. Można było podziwiać zespoły wokalne: "Frelki i Karlusy" prowadzone przez panią Aleksandrę Fleger, „Gwiazdki Osiemnastki" przygotowane przez pana Tomasza Hetmana oraz zespół instrumentalno - wokalny "O-mega" pod opieką ks. Artura Juzwy.
Nie zabrakło również kwiatów i podziękowań, zarówno ze strony uczniów, jak i dyrektora szkoły. To niezwykle ważne czuć się docenionym za swoją pracę!