wtorek, 28 lipiec 2020 11:49

Odbiór zaświadczeń z OKE Wyróżniony

Zapraszamy tegorocznych Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 18 do po odbiór zaświadczenia OKE w dniu 31.07.2020r. (piątek) według poniższego harmonogramu harmonogramu:

godz.: 10.00-11.00 Klasa 8a

godz.: 11.00-12.00 klasa 8b

godz.: 12.00-13.00 klasa 8c

 Zaświadczenia odbieramy w sekretariacie głównym

ZADBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

- W związku z epidemią koronawirusa prosimy pamiętać o obowiązku noszenia maseczki w budynku szkoły oraz zachowaniu dystansu społecznego (co najmniej 2 metry)

- Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. W widocznym miejscu przy wejściu głównym będzie wystawiony płyn do dezynfekcji rąk.

- Zalecane jest przyjście z własnym długopisem

wtorek, 28 lipiec 2020 09:39

Komunikat dla kandydatów do klas pierwszych w ZSO nr 1 Wyróżniony

Przypominamy, że od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 należy dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Zalecamy, by zaświadczenia te dostarczać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zaświadczeń należy dołączyć informację o wyborze drugiego języka obcego, którego kandydat chce się uczyć w LO oraz wstępną deklarację uczestniczenia w zajęciach z religii.
UTWORZENIE OKREŚLONYCH I WYBRANYCH PRZEZ KANDYDATÓW GRUP JĘZYKÓW JEST UZALEŻNIONE OD LICZBY CHĘTNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH SZKOŁY. W przypadku niewysłania (niedostarczenia) informacji o wyborze drugiego języka obcego kandydat zostanie przypisany do grup językowych wyznaczonych przez szkołę. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski (którego kandydat uczył się od początku szkoły podstawowej, jeżeli tak nie było prosimy
o przekazanie tej informacji na dołączonej kartce z wynikami egzaminów - bardzo ważne).

 

12 sierpnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie ZSO nr 1 w Raciborzu oraz na stronie internetowej szkoły. Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej.
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku Liceum Sztuk Plastycznych także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie ZSO nr 1 w Raciborzu oraz na stronie internetowej szkoły. Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Dyrektor ZSO nr 1
Marzena Kacprowicz

Załącznik:
Instrukcja wysyłania zaświadczeń. 
INSTRUKCJA
Przed wysłaniem dokumentu prosimy o zapoznanie się z instrukcją poniżej:

instrukcja LO1

I. Ogólne informacje dla rodziców uczniów klasy pierwszej 

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.15. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.sp18.pl lub w sekretariacie ds. uczniowskich i złożyć na początku roku szkolnego w świetlicy szkolnej.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów i  higienistki.
 3. Na terenie placówki działa stołówka szkolna. Zapisy w sekretariacie ds. Uczniowskich na początku roku szkolnego.
 4. Szkoła oferuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do zajęć jest skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadzie postawy. 
 5. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW jest dobrowolne. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców SP 18.
 6. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Do pierwszego logowania wymagane jest podanie wychowawcy adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 7. Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
 8. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020 r. o godz. 9.00. W przypadku decyzji MEN o przedłużeniu nauczania zdalnego zostanie wydany odpowiedni komunikat na stronie internetowej szkoły, informujący o formie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 9. Uroczystość pasowanie na ucznia pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu odbędzie się na początku roku szkolnego. Termin zostanie podany przez dziennik elektroniczny (wrzesień/październik).
 10. W SP 18 nie ma tradycji wręczania rogów obfitości tzw. „tyt”.

II. Wymagane załączniki

 1. Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – dla chętnych; dostępny w załączniku
 2. Skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadach postawy, na podstawie którego uczeń zostanie zakwalifikowany na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 3. Zaświadczenie o gotowości szkolnej (wydane z przedszkola).
 4. Informacja dotycząca niepełnosprawności ucznia.
 5. Bilans 6-latka.
 6. Aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia/uczennicy. (zdjęcie z 2020r.)
 7. Oświadczenie dotyczące nauki religii; dostępne w załączniku

Termin dostarczenia ww. dokumentów do sekretariatu ds. Uczniowskich do: 17 sierpnia 2020 r.

III. Informacje o podręcznikach

 Szkoła zapewnia uczniom darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć  edukacyjnych, z wyłączeniem:

 • podręcznika do religii: "Jestem dzieckiem Boga", red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, Maria Baron
 • ćwiczeń do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej: "Hallo Anna neu 1"- Smartbuch, rozszerzony zeszyt ćwiczeń

 IV. Dane kontaktowe:

 • Sekretariat główny:

nr tel. 32 4150825 wew. 21, 

nr tel. kom. 601073353

 • Sekretariat ds. uczniowskich:

nr tel. 32 4150825 wew. 29,

nr tel. kom. 665343420

 • Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
 ul. Ocicka 52, 47 – 400 Racibórz

wtorek, 30 czerwiec 2020 07:03

Ekspress Osiemnastki Wyróżniony

Strona 1 z 109