środa, 16 październik 2013 12:43

"Odkrywamy Czystą Polskę" Wyróżniony

Nasza szkoła w dniu 20.09.2013r. w piątek, jak co roku wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło dwudziestej z kolei, jubileuszowej akcji to  „Odkrywamy czystą Polskę”. Dzień ten był okazją do propagowania wśród naszych uczniów idei właściwego gospodarowania odpadami, ze szczególnym naciskiem na zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Nauczyciele przeprowadzili z uczniami rozmowy na temat selektywnej zbiórki odpadów. Wspólnie z uczniami zastanawiali się nad tym jak zmniejszyć ilość produkowanych przez nas odpadów, co zrobić, żeby mniej śmiecić.

Uczniowie wraz z opiekunami udali się w wyznaczone rewiry wokół szkoły, skąd zebrali 17 worków szkoła, 16,5 worka makulatury, 23 worki plastików, 24,5 worków pozostałych odpadów i 1,5 worka puszek. W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

niedziela, 06 październik 2013 22:28

Pasowanie na pierwszaka Wyróżniony

27 września 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 18 odbyła się uroczystość Pasowania na Pierwszaka. 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły dzieci, rodziców i zaproszonych gości przywitała para książęca wraz z paziami. Słowa powitania wygłosiła pani dyrektor Danuta Skóra. Następnie dzieci udały się na próby rycerskie w komnatach, w których zdobywały specjalnie przygotowane pieczęcie.

Po udanych próbach nastąpiła uroczystość Pasowania na Ucznia oraz nadanie klasom nazw, które sobie wybrały. Te nazwy to: Przyjaciele Przyrody-klasa Ia, Orły- klasa Ib i Szkolne Asy - klasa Ic. Kolejną tradycją kultywowaną na uroczystości pasowania było sadzenie przez każdą z klas drzewek i krzewów na zielonych terenach przy szkole. Zdaniem uczniów i rodziców uroczystość była udana. Uroczystość przygotował zespół edukacji wczesnoszkolnej. Nad całością czuwała pani Ilona Jaskot.

piątek, 04 październik 2013 14:08

A jednak się kręci Wyróżniony

2 października 2013r. grupa szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu pojechała do chorzowskiego Planetarium na dwugodzinne zajęcia pt. „A jednak się kręci”. Podczas zajęć uczniowie mogli zobaczyć wygląd nocnego nieba w różnych porach roku. Lektor przedstawił słuchaczom najjaśniejsze obiekty na sklepieniu niebieskim, pokazał bardziej i mniej znane gwiazdozbiory. Uczniowie mogli obserwować pozorną wędrówkę Słońca po sklepieniu niebieskim, jego wschody i zachody w różnych miejscach, a także wysokość Słońca w momencie górowania podczas pierwszych dni kalendarzowych pór roku. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wzięli udział w pokazowej lekcji, podczas której mogli prawie „dotknąć gwiazd”. Wycieczkę zorganizowali przyrodnicy: Sława Mądrzyńska – Galińska i Izabela Lechowicz, a dodatkową opiekę na grupą sprawowali wychowawcy - Ewa Folęga i Halina Syjud.

czwartek, 03 październik 2013 20:41

Turniej wiedzy o Ruchu drogowym Wyróżniony

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu w bibliotece na rynku 19.09.2013r odbył się Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym "Czyste powietrze to twój ruch".
Turniej organizowany był przez Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu oraz Urząd Miasta Racibórz pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz oraz Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu .

W turnieju udział wzięli uczniowie z szkół podstawowych oraz gimnazjów z miasta i powiatu’
Skład jury: przewodnicząca aspirant sztabowy Grzegorz Mederski z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, starszy chorąży Daniel Bartusik z ramienia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu oraz w roli przewodniczącej mgr Małgorzata Szczygielska, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

Wyniki 
Kategoria – szkoła podstawowa:
I miejsce – Julia Dąbrowska (Szkoła Podstawowa w Kobyli)
II miejsce – Tymoteusz Kędzior (Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu)
III miejsce – Maciej Małek (Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu)
IV miejsce - Krzysztof Cieślik (Szkoła Podstawowa w Kobyli)
V miejsce - Wojciech Fulneczek (Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu)
VI miejsce - Julia Mokry (Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu)

Klasyfikacja szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kobyli
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu

wtorek, 03 wrzesień 2013 20:44

Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego w SP18 Wyróżniony

2 września rozpoczynaliśmy rok szkolny w "osiemnastce" aż dwa razy - raz w gronie uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły a drugi raz - w ramach uroczystości miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego.

W murach szkoły gościliśmy m.in. prezydenta miasta, panią wiceprezydent, przedstawiciela kuratorium oświaty, naczelnika WEKiS, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz przede wszystkim - stypendystów, czyli uczniów z najwyższą średnią, którym Prezydent Miasta Raciborza ufundował stypendia.

W części oficjalnej, którą rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i hymn państwowy, po przemówieniu p. dyrektor SP18 Danuty Skóry, prezydenta miasta Mirosława Lenka oraz starszej wizytator, p. Haliny Sytnikow w imieniu kuratora oświaty, najlepsi uczniowie otrzymali z rąk prezydenta miasta i pani wiceprezydent stypendia za najwyższą średnią. Wśród wyróżnionych szczególnie uczniów znalazła się m.in. uczennica naszej szkoły - Wiktora Kopczyńska - która miała najwyższą średnią - 5,91. Uczniowie naszej szkoły, którzy również otrzymali stypendium, to Magdalena Jamuła, Julia Pleszewska, Wojciech Fulneczek, Marta Folęga, Elżbieta Bartoszewska i Emilia Pawłowska. Część oficjalną zakończył hymn szkoły, zaśpiewany przez zespół wokalny, po czym wyprowadzono sztandar szkoły. Nadszedł czas na część nieoficjalną, artystyczną. Uczniowie klasy IIIc przygotowali krótki program złożony z zabawnych wierszyków okolicznościowych. Solistki "Gwiazdek osiemnastki" - Emilia Dziewit i Alicja Madera - uświetniły program "szkolnymi" piosenkami a tancerki zaprezentowały swoje umiejętności w różnych stylach tańca. Wisienką na torcie był przedstawiony przez uczniów klasy VIb skecz "Marzenia do spełnienia czyli sfrustrowana nauczycielka" - rzecz o nauczycielce, wakacjach nad polskim morzem, złotej rybce i spełnianych życzeniach. Program bardzo się wszystkim podobał. Na zakończenie gościnnie wystąpiła Joanna Martynus - zdobywczyni nagrody artystycznej prezydenta miasta. Joasia zagrała na saksofonie tak brawurowo, jak pięknie i zrobiła ogromne wrażenia na wszystkich słuchaczach. Program miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego w SP18 w Raciborzu przygotowali: Ilona Jaskot z klasą IIIc, Małgorzata Kosmala - zespół taneczny, Tomasz Hetman - zespół wokalny, soliści, skecz klasy VIb

poniedziałek, 02 wrzesień 2013 19:38

Rozpoczynamy nowy rok szkolny Wyróżniony

2 września o godzinie 9:00 na patio Szkoły Podstawowej nr 18 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dzień ten był szczególny przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych - oni to zaczynają właśnie swoją nową życiową przygodę - szkołę.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły wraz z odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły, p. Danuta Skóra przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła pierwszakom ich wychowawczynie. Później nastąpiła bardzo uroczysta chwila - pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, w którym przyrzekali, że będą uczyć się najlepiej jak mogą dla dobra swojej ojczyzny. Część oficjalną zakończyło drugie ślubowanie - tym razem nowej Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, wybranej przez uczniów jeszcze w czerwcu. Pierwszy raz zdarzyło się, że funkcję tę objęła uczennica klasy... czwartej. Weronika Kilijan w obecności wszystkich uczestników odczytała tekst ślubowania, zdając w ten sposób swój pierwszy egzamin z pełnienia bardzo odpowiedzialnej funkcji. Część oficjalną zakończono hymnem szkoły i wyprowadzeniem sztandaru a uczniowie klasy IIIc przedstawili krótki program artystyczny, w którym pojawiła się m.in piosenka "Dostał Jacek elementarz" - zapewne w wielu dorosłych już uczestnikach uroczystości przywołała ona wspomnienia z czasów dzieciństwa. Część artystyczną uświetniła również Emilia Dziewit, śpiewając solo piosenkę "Miniatura szkolna". Po apelu wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami

Strona 109 z 109