I. Ogólne informacje dla rodziców uczniów klasy pierwszej 

  1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.15. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.sp18.pl lub w sekretariacie ds. uczniowskich i złożyć na początku roku szkolnego w świetlicy szkolnej.
  2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów i  higienistki.
  3. Na terenie placówki działa stołówka szkolna. Zapisy w sekretariacie ds. Uczniowskich na początku roku szkolnego.
  4. Szkoła oferuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do zajęć jest skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadzie postawy. 
  5. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW jest dobrowolne. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców SP 18.
  6. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Do pierwszego logowania wymagane jest podanie wychowawcy adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
  7. Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
  8. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020 r. o godz. 9.00. W przypadku decyzji MEN o przedłużeniu nauczania zdalnego zostanie wydany odpowiedni komunikat na stronie internetowej szkoły, informujący o formie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
  9. Uroczystość pasowanie na ucznia pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu odbędzie się na początku roku szkolnego. Termin zostanie podany przez dziennik elektroniczny (wrzesień/październik).
  10. W SP 18 nie ma tradycji wręczania rogów obfitości tzw. „tyt”.
wtorek, 30 czerwiec 2020 07:03

Ekspress Osiemnastki Wyróżniony

wtorek, 30 czerwiec 2020 07:01

Ekologia w czasie wakacji Wyróżniony

Szkoła podstawowa nr 18 podczas wakacji będzie otwarta i aktywna ekologicznie, tzn. zbiórka surowców wtórnych i udział w konkursach trwa.
Zbieramy makulaturę, plastiki, baterie, nakrętki i elektrośmieci.
Godziny otwarcia szkoły i sekretariatu podane będą na stronie szkoły i Fb.
W wyjątkowych przypadkach można zebrane surowce zostawić pod drzwiami.
Dziękuję i pozdrawiam
Mariusz Kaleta
dyr SP 18

piątek, 26 czerwiec 2020 09:46

Podziękowanie Rady Rodziców Wyróżniony

Szanowni Rodzice , w imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować za mijający rok współpracy. Był to trudny okres dla wszystkich zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Rzeczywistość, z którą przyszło nam się mierzyć była trudna i nieprzewidywalna. Wiele z naszych planów pracy Rady Rodziców z wiadomych względów bezpieczeństwa nie mogła zostać zrealizowana. Mam głęboką nadzieję, że sytuacja w nowym roku szkolnym pozwoli na skuteczne działanie i realizację zamierzonych celów.

Dziękuję w imieniu Rady Rodziców za dotychczasowe wpłaty zarówno te na konto Rady Rodziców jak i przekazane w formie gotówkowej. W czerwcu udało nam się jako priorytet rozliczyć klasy ósme. Pozostałe klasy zostaną rozliczone we wrześniu. Rozliczenie poszczególnych klas wymaga dostępu do danych osobowych każdej z klas. W związku z RODO dostęp to tego typu danych odbywa się wyłącznie na terenie szkoły. Proszę o zrozumienie. Przychylam się do prośby Pana dyrektora Mariusza Kalety, co do sposobu podziękowań w związku z zakończeniem roku szkolnego. Uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku a klasom ósmym powodzenia na nowej drodze edukacji.

Przewodnicząca Rady Rodziców

piątek, 26 czerwiec 2020 09:43

Podziękowanie 8b Wyróżniony

W podziękowaniu za trud wychowania i edukację, uczniowie klasy VIII b dedykują film Dyrekcji oraz Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. Serdecznie zapraszamy!

Media

wtorek, 16 czerwiec 2020 18:23

#GaszynChallange Sandra Wyróżniony

Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu dziękuje za nominację Przedszkolu Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu w #GaszynChallenge
Zadanie wykonane.
My z kolei nominujemy:
Przedszkole "Stokrotka" w Raciborzu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu
Klub Osiedlowy "Strefa"
Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie.
Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Sandry z poniższego linku.
Czas na wykonanie to 48 h.
Zachęcamy do pomocy chorej Sandrze. Zapraszamy wszystkich do dokonywania wpłat.

Media