o obowiązku złożenia zaświadczenia lekarskiego z możliwością nauki dziecka w klasie sportowej

 Takie zaświadczenie wydaje:

1. lekarz pierwszego kontaktu.

2. lekarz medycyny sportu.

Lekarz medycyny sportu znajduje się w Przychodni Neuromed, przy ul. C. Skłodowskiej -przychodnia realizuje zlecenia w ramach NFZ.

Rodzic powinien jak najszybciej skontaktować się z przychodnią i zapisać dziecko na wizytę. Można zgłosić, że dziecko jest uczniem SP18.

3.  Można również skorzystać z prywatnej wizyty u dr Biały, który przyjmuje na ul. Czekoladowej

Podobne wpisy