28 października 2022 został rozstrzygnięty szkolny konkurs z języka niemieckiego: „Ciekawa budowla kraju niemieckojęzycznego”. Celem konkursu byłoprzede wszystkim pobudzanie zainteresowań uczniów geografią, historią i kulturą krajów niemieckojęzycznych a także poznanie walorów krajoznawczych, kulturowych i turystycznych tych krajów.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas IV-VIII i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorami byli nauczyciele języka niemieckiego: Katarzyna Burger, Joanna Tarnowska.

Konkurs polegał na przygotowaniu pracy 3D przedstawiającej ciekawą budowlę, obiekt, znajdujący się w jednym z krajów niemieckojęzycznych. Interpretacja tematu oraz zastosowanie techniki i formy była dowolna.

Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się ogromną kreatywnością, aktywnością twórczą oraz oryginalnością. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na ogromne uznanie i pochwałę.

Jury w składzie: dyrektor M. Kaleta, wicedyrektor J. Jureczko, nauczyciel plastyki M. Janicki wyłoniło zwycięzców.

A oto laureaci:

Miejsce 1

1.      Amelia Wójcik kl. 4a

2.      Martyna Czarniecka 5b

Miejsce 2

1.      Vivien Sromek 5c

2.      Kacper Jaworski 4 b

Miejsce 3

1.      Daniela Burger 6c

2.      Jakub Jarocki 4b

Wyróżnienia

1.      Aleksander Płocek  4a

2.      Dawid Jasion 4d

Brawo!!!

Podobne wpisy