24 września w Szkole Podstawowej nr 18 zorganizowane zostały obchody Europejskiego Dnia Języków. EDJ to coroczne, międzynarodowe święto, które zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Głównym celem EDJ jest propagowanie nauki języków przez całe życie i w każdej życiowej sytuacji: w szkole, w domu, jako hobby lub na potrzeby kariery zawodowej.  EDJ to także promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, którą należy rozwijać i pielęgnować.

            Przygotowania do EDJ rozpoczęły się już 10 września, kiedy każda z klas II-VIII wylosowała nazwę kraju europejskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie gazetki i stoiska na temat danego kraju oraz przebranie się w barwy narodowe wylosowanego państwa.

            W piątek 24 września każda z klas II-VIII miała okazję zaprezentować rezultat swoich przygotowań i wziąć udział w konkursie na najlepszą prezentację kraju. Na gazetkach można było podziwiać zdjęcia, przeczytać informacje o danym kraju, zapoznać się z ciekawostkami, zwyczajami, czy znanymi postaciami, a każde stoisko pełne było charakterystycznych dla kraju potraw, symboli oraz autentycznych pamiątek przywiezionych z podróży. Wszystkie klasy z wielkim zaangażowaniem i kreatywnością podeszły do swoich zadań. Na korytarzach było kolorowo, pomysłowo i kreatywnie, a przebrani w kolory flag uczniowie współtworzyli wyjątkową atmosferę tego międzynarodowego święta.

            Podczas obchodów EDJ na wszystkich uczniów czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez nauczycieli językowców. Klasy II mogły obejrzeć ciekawą prezentacje multimedialną na temat krajów Europy i rozwiązać związane z nią zadania na karcie pracy. Trzecioklasiści dopasowywali nazwy krajów do flag, które potem kolorowali według kodu. W klasach IV-tych uczniowie mogli obejrzeć filmiki na YouTube z ciekawostkami dotyczącymi wylosowanych krajów oraz sprawdzić swoją wiedzę na temat języków w quizie Kahoot.  Klasa V miała okazję pobawić się w memory, dopasować nazwy krajów do miejsc na interaktywnej mapie, oraz ułożyć Trimino czylitrójkątne domino z nazwami krajów. Klasy VI dopasowywały flagi do krajów i ich stolic oraz rozwiązywały krzyżówki. Uczniowie klas siódmych mieli okazję zmierzyć się w quizach online oraz wykonać plakat o językach europejskich – zadaniem uczniów było wyszukanie jak największej ilości tłumaczeń słów „szkoła” i „uczyć się” i umieszczenie ich na plakacie. Klasy VIII sprawdzały swoją wiedzę na temat krajów i języków europejskich w quizach Quizziz, Wordwall, Learning Apps oraz Kahoot. Mieli również możliwość zagrania w grę „Państwa i miasta”. Wszystkie działania były różnorodne i dały uczniom możliwość wykazania się w kreatywny i aktywny sposób.

Wyniki konkursu na najlepszą prezentację kraju w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków:

Klasy II-III:

I miejsce – klasa IIc (Polska)

II miejsce – klasa IIIc (Rosja)

III miejsce – klasa IIIb (Bułgaria)

wyróżnienie – klasa IIb (Litwa)

Klasy IV-VIII

I miejsce – klasa IVa (Niemcy)

II miejsce – klasa Va (Dania)

III miejsce – klasa Vc (Chorwacja) oraz klasa VIIa (Szwecja)

wyróżnienia – klasa IVc (Francja) oraz klasa VIIIa (Grecja)

Wszystkim uczniom, rodzicom oraz wychowawcom klas serdecznie dziękujemy za ogrom pracy i serce włożone w przygotowania EDJ. Zdjęcia z obchodów EDJ znajdują się na szkolnym Facebook’u.

EDJ został przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego i hiszpańskiego.

Podobne wpisy