Klasa 2b i 2c w tym roku szkolnym przystąpili do udziału w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa ” Od grosika do złotówki”.

Uczniowie odbywają podróż po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania”. Istotnym elementem z edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów i aktywnie włączają się w pracę swoich dzieci poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadania domowe. Pomagają wypełnić karty bezpieczeństwa oraz przeprowadzają rozmowy na dany temat.