Informujemy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu ogłasza rekrutację uzupełniającą nauczycieli w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” na szkolenia:

  • Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy
  • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 18.03.2022 roku do 25.03.2022 roku w sekretariacie szkoły. Szczegóły dotyczące szkoleń, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Podobne wpisy