Już od 12 lat uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z innowacyjnej metody nauki angielskich i niemieckich słówek dzięki uczestnictwu w Programie InstaLing dla Szkół. Aktualnie ponad setka uczniów Osiemnastki korzysta z aplikacji, która pomaga im wypracować nawyk systematycznej, codziennej nauki słownictwa z bieżących lekcji, a nauczycielowi daje możliwość monitorowania postępów uczestników projektu i motywowania ich do pracy. Najlepsze rezultaty daje systematyczna praca. Nawet kilka minut na naukę przyniesie efekty, jeśli będzie to codzienne kilka minut. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń wpisuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Program zbiera informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności indywidualnie do ucznia. Co więcej, InstaLing daje możliwość wglądu w raporty o systematyczności pracy i postępach dziecka również jego rodzicowi, który może obserwować efekty nauki i aktywnie włączyć się w motywowanie dziecka do systematycznej pracy. Wystarczy podać maila nauczycielowi, który wpisze go do systemu. Warto wiedzieć, że każdy chętny uczeń klas IV – VIII może dołączyć do programu w dowolnym momencie, zgłaszając chęć udziału swojemu nauczycielowi języka angielskiego lub niemieckiego. Wśród wielu korzyści jakie czekają na uczestnika projektu są między innymi: widoczna poprawa bieżących ocen z przedmiotu, comiesięczne oceny za systematyczną pracę, uwagi pozytywne pod koniec każdego półrocza, oraz dyplomy na koniec roku. Naprawdę warto więc dołączyć do blisko 200 tysięcy uczniów z całej Polski pracujących z InstaLing, do czego serdecznie zachęcamy

Podobne wpisy