Pod takim hasłem w piątek, 01.10.2021r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas: 8b, 7a i 7b, poprowadzone przez pracowników Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Raciborzu. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z porad dot. profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Spotkaniu towarzyszyły warsztaty, w których młodzież mogła uczestniczyć w różnych ćwiczeniach z użyciem alkogogli i narkogogli. Ćwiczenia wzbudziły wiele emocji, gdyż dzieci po raz pierwszy miały okazję skorzystać z tego typu urządzeń. Jest to atrakcja, która powoduje dużo śmiechu, ale przede wszystkim służy demonstracji, w jaki sposób nasze zmysły zmieniają się po wypiciu alkoholu. Nakładając specjalne okulary, na własnej skórze można się przekonać, jaki wpływ na sprawność psychomotoryczną wywiera stężenie alkoholu we krwi.

Z kolei narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków na receptę. Z pozoru proste ćwiczenia, jak podnoszenie przedmiotów, chodzenie wzdłuż linii prostej, układanie wieży z kubków czy slalom, przy zaburzonej koordynacji wzorkowo-ruchowej stają się nie lada wyzwaniem.

Dla uczestników spotkania przygotowano także materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, broszury, zakładki, fiszki) informujące m.in.

o skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu, szkodliwości zażywania „dopalaczy”, profilaktyki HIV/AIDS, a także szczepień ochronnych.

Podobne wpisy