W marcu w auli SP18 na lekcji 3 odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich. Zorganizowała go i przeprowadziła mgr Barbara Wenerska. Wzięło w nim udział 20 uczniów po 5 z każdej klasy trzeciej. Konkurs trwał 1 godzinę lekcyjną. Następnego dnia ogłoszono wyniki.
I miejsce – Artur Knura kl. 3a
II miejsce – Marta Janicka kl. 3d
III miejsce – Monika Jasiak kl. 3a
III miejsce – Filip Kaleta kl. 3a

Podobne wpisy